Monday, December 22, 2014

Semakin Pasti

 
Kita akan tidak sekapal lagi, 
Aku turun disini, 
Bina kapal yang baru, 
Teruskan pelayaran sendiri.


.